Studenti koji su položili oba dela ispita brane obavezne zadatke 17.09.2014. u 10:00 u kabinetu 319.

Na odbranu studenti donose odštampanu verziju (nije potrebno nositi e-verziju) obaveznih zadataka. Obavezno je dvostrano štampanje i obično heftanje. Pored toga, obavezno poneti indeks (bez indeksa nije moguće pristupiti odbrani). U indeksu upisati naziv predmeta: Simulacija u poslovnom odlučivanju, datume i poene upisuje predmetni nastavnik.