Termin odbrane obaveznih zadataka u septembarskom ispitnom roku je petak, 28.08.2015. Raspored odbrane dostupan je u prilogu i neophodno je da se svi pridržavaju svojih termina.

Na odbranu studenti obavezno donose odštampanu verziju (nije potrebno nositi e-verziju) obaveznih zadataka. Obavezno je dvostrano štampanje i obično heftanje. Pored toga, obavezno poneti indeks (bez indeksa nije moguće pristupiti odbrani). Indeks popuniti na sledeći način (ukoliko ste prethodno popunili indeks, nije potrebno da vršite korekcije):

* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)

* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)

Studenti koji ne odbrane obavezne zadatke ili nisu u mogućnosti da dođu na odbranu, brane zadatke u oktobarskom ispitnom roku.

Rezultate pismenog ispita možete da preuzmete u prilogu.

Odbrana obaveznih zadataka biće održana u petak, 28.08.2015. Tačno vreme odbrane biće naknadno utvrđeno.

Za sva dodatna pitanja obratiti se Nikoli Zornić na mail.

Dodatni termin odbrane obaveznih zadataka u junskom ispitnom roku je utorak, 30.06.2015. Raspored odbrane dostupan je u prilogu i neophodno je da se svi pridržavaju svojih termina.

Na odbranu studenti obavezno donose odštampanu verziju (nije potrebno nositi e-verziju) obaveznih zadataka. Obavezno je dvostrano štampanje i obično heftanje. Pored toga, obavezno poneti indeks (bez indeksa nije moguće pristupiti odbrani). Indeks popuniti na sledeći način (ukoliko ste prethodno popunili indeks, nije potrebno da vršite korekcije):

* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)

* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)

Studenti koji ne odbrane zadatke ili nisu u mogućnosti da dođu na odbranu, brane zadatke u septembarskom ispitnom roku.