Studenti koji su položili oba dela ispita brane obavezne zadatke 27.08.2014. u 08:00 u kabinetu 319.

Na odbranu studenti donose odštampanu verziju (nije potrebno nositi e-verziju) obaveznih zadataka. Obavezno je dvostrano štampanje i obično heftanje. Pored toga, obavezno poneti indeks (bez indeksa nije moguće pristupiti odbrani). U indeksu upisati naziv predmeta: Simulacija u poslovnom odlučivanju, datume i poene upisuje predmetni nastavnik.

Studenti koji su položili pismeni deo ispita, odbranili obavezne zadatke i žele da polažu usmeni ispit 14.07.2014. dužni su da popune sledeću prijavu:
Prijava za polaganje usmenog ispita – Jun II termin

Nakon prijavljivanja obavezno proverite da li ste na sledećem spisku:
Spisak prijavljenih studenata za polaganje usmenog ispita – Jun II termin

Prijava je otvorena do subote, 12.07.2014. do 22:00, a raspored polaganja biće objavljen u nedelju, 13.07.2014.