Popravni I i probni II kolokvijum biće održani u petak, 29.05.2015. u terminu predavanja. Naknadno će biti objavljen link za prijavu za polaganje istih, a nakon toga i raspored polaganja.

Studentima koji izađu na popravni I kolokvijum, a prethodno su položili I kolokvijum se poništava prethodno ostvareni rezultat.

Svi studenti koji polože probni kolokvijum, odnosno ostvare 11 i više poena, oslobođeni su polaganja II kolokvijuma. Bez obzira koliko poena ostvare, studenti mogu da izađu i na II kolokvijum, ali im se tada poništava rezultat ostvaren na probnom kolokvijumu.

Studenti koji nisu u mogućnosti da polažu probni kolokvijum u definisanom terminu, zbog odlaska na apsolventsko veče, potrebno je da se jave predmetnom saradniku Nikoli na mail do srede, 20.05.2015. kako bi za njih bio organizovan poseban termin.

Rezultate dodatnog I kolokvijuma možete da preuzmete u prilogu.

Bonus poeni su uračunati, a za prolaz je potrebno 11 poena. Kolokvijumi nisu uslovljeni (studenti koji nisu položili ili nisu izašli na I kolokvijum mogu da izađu na II).

Uvid u radove biće održan u ponedeljak, 11.05.2015. u kabinetu 319 u 09:00.

Moli se kolega Aleksandar Đukanović da se javi mailom predmetnom saradniku, Nikoli.

Rezultate I kolokvijuma možete da preuzmete u prilogu.

Bonus poeni su uračunati, a za prolaz je potrebno 11 poena. Kolokvijumi nisu uslovljeni (studenti koji nisu položili ili nisu izašli na I kolokvijum mogu da izađu na II).

Uvid u radove biće održan u ponedeljak, 27.04.2015. u kabinetu 319 u 08:30.