Studenti koji su položili pismeni deo ispita, odbranili obavezne zadatke i žele da polažu usmeni ispit 14.07.2014. dužni su da popune sledeću prijavu:
Prijava za polaganje usmenog ispita – Jun II termin

Nakon prijavljivanja obavezno proverite da li ste na sledećem spisku:
Spisak prijavljenih studenata za polaganje usmenog ispita – Jun II termin

Prijava je otvorena do subote, 12.07.2014. do 22:00, a raspored polaganja biće objavljen u nedelju, 13.07.2014.

Studenti koji su položili oba dela ispita donose obavezne zadatke 27.06.2014. u 11:00 u kabinet 319. Na obavezne zadatke obavezno napisati u gornjem desnom uglu redni broj sa rasporeda iz priloga.

Na odbranu studenti donose odštampanu verziju (nije potrebno nositi e-verziju) obaveznih zadataka. Obavezno je dvostrano štampanje i obično heftanje. Pored toga, obavezno poneti indeks (bez indeksa nije moguće pristupiti odbrani). U indeksu upisati naziv predmeta: Simulacija u poslovnom odlučivanju, kao i datume polaganja I (25.04.2014.) i II kolokvijuma (12.06.2014.) i odbranu obaveznih zadataka (poene i datum upisuje predmetni nastavnik).

Upis poena u indeks biće od 12:00 po rasporedu iz priloga. Obavezno se pridržavati rasporeda.

Studenti koji su položili pismeni deo ispita, odbranili obavezne zadatke i žele da polažu usmeni ispit 02.07.2014. dužni su da popune sledeću prijavu:
Prijava za polaganje usmenog ispita – Jun I termin

Studenti mogu da polažu usmeni samo jednom u junskom ispitnom roku (pored ovog, dodatni termin usmenog ispita je 14.07.2014. i za njega će naknadno biti postavljena prijava).

Nakon prijavljivanja obavezno proverite da li ste na sledećem spisku:
Spisak prijavljenih studenata za polaganje usmenog ispita – Jun I termin

Prijava je otvorena do nedelje, 29.06.2014. do 22:00, a raspored polaganja biće objavljen u ponedeljak, 30.06.2014.

Svi studenti koji su položili oba kolokvijuma donose obavezne zadatke 24.06.2014. u 10:00 u kabinet 319. Na obavezne zadatke obavezno napisati u gornjem desnom uglu redni broj sa rasporeda iz priloga.

Na odbranu studenti donose odštampanu verziju (nije potrebno nositi e-verziju) obaveznih zadataka. Obavezno je dvostrano štampanje i obično heftanje. Pored toga, obavezno poneti indeks (bez indeksa nije moguće pristupiti odbrani). U indeksu upisati naziv predmeta: Simulacija u poslovnom odlučivanju, kao i datume polaganja I (25.04.2014.) i II kolokvijuma (12.06.2014.) i odbranu obaveznih zadataka (poene i datum upisuje predmetni nastavnik).

Upis poena u indeks biće od 11:00 po rasporedu iz priloga. Obavezno se pridržavati rasporeda.

Studenti koji ne odbrane obavezne zadatke ili nisu u mogućnosti da dođu na odbranu, imaće dodatni termin za odbranu obaveznih zadataka (posle pismenog 24.06.2014. a pre zvaničnog termina za usmeni deo ispita 02.07.2014.).