Rezultate I kolokvijuma možete da preuzmete u prilogu.

Dodatni poeni, ostvareni tokom semestra, su uračunati. Za prolaz je potrebno ostvariti 11 poena.

Uvid u radove biće održan u petak, 28.04.2017. od 11:00 do 13:00 u kabinetu 319.

Svi studenti brane obavezne zadatke u ponedeljak, 13.02.2017. u 12:00 u kabinetu 319.

Na odbranu studenti obavezno donose odštampanu verziju (nije potrebno nositi e-verziju) obaveznih zadataka. Obavezno je dvostrano štampanje i obično heftanje. Pored toga, obavezno poneti indeks (bez indeksa nije moguće pristupiti odbrani). Indeks popuniti na sledeći način (ukoliko ste prethodno popunili indeks, nije potrebno da vršite korekcije):

* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)

* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)