Odbrana obaveznih zadataka za studente koji polože oba kolokvijuma biće održana u utorak, 07.06.2016. od 11:30 po rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Sledeći termin odbrane obaveznih zadataka će biti nakon pismenog, a pre usmenog ispita u junskom ispitnom roku – najverovatnije u sredu, 22.06.2016.

Termin odbrane obaveznih zadataka u martovsko-aprilskom ispitnom roku je utorak, 05.04.2016. u 11:30 u kabinetu 319.

Na odbranu studenti obavezno donose odštampanu verziju (nije potrebno nositi e-verziju) obaveznih zadataka. Obavezno je dvostrano štampanje i obično heftanje. Pored toga, obavezno poneti indeks (bez indeksa nije moguće pristupiti odbrani). Indeks popuniti na sledeći način (ukoliko ste prethodno popunili indeks, nije potrebno da vršite korekcije):

* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)

* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)

 

Predavanje iz predmeta Simulacija u poslovnom odlučivanju po rasporedu za petak, u terminu od 18:15 do 20:00 u sali B009 održavaće se do kraja semestra u sali B009 u terminu od 14:15 do 16:00.