Rezultate I kolokvijuma možete da preuzmete u prilogu.

Bonus poeni su uračunati, a za prolaz je potrebno 11 poena. Kolokvijumi nisu uslovljeni (studenti koji nisu položili ili nisu izašli na I kolokvijum mogu da izađu na II).

Uvid u radove biće održan u ponedeljak, 27.04.2015. u kabinetu 319 u 08:30.